Delivery Information

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

เราจะทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้ารายละเอียดหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่านั้น ดังนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่อยู่ของท่านอย่างถูกต้องและชัดเจนเพราะเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าของท่านเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากที่อยู่ที่ท่านให้เกิดผิดพลาดขึ้นมา นอกจากนี้ท่านจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดใดที่เกี่ยวกับตัวท่านเอง

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการขนส่งล่าช้าหรือยกเลิกการขนส่ง  เราจะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายการจัดส่งใหม่อย่างเร็วที่สุด


เมื่อสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงท่านแล้ว ความเป็นเจ้าของในสินค้านั้นๆจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นของท่านทันทีรวมถึงความเสี่ยงในการเสียหายหรือสูญหายของสินค้านั้นๆ ดังนั้นท่านมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบสินค้าของท่านในขั้นตอนของการรับมอบสินค้า


ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนสต็อกสินค้ากะทันหัน  เราจะทำการติดต่อแจ้งท่านก่อนที่จะทำการจัดส่ง โดยท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าท่านจะเลือกรับสินค้าทดแทน หรือ รับเงินของท่านคืนภายใน 14 วันสำหรับสินค้าที่ขาดแคลนเหล่านั้น โดยนับจากวันที่เราได้แจ้งเรื่องนี้แก่ท่าน


เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ, มูลค่าสินค้าขั้นต่ำ หรือ เงื่อนไขอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของเราได้ตลอดเวลา  ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏอย่างชัดเจนระหว่างกระบวนการเช็คเอาท์ของท่าน


ค่าบริการจัดส่งสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามรายละเอียดการสั่งซื้อของท่าน ถ้าหากรายละเอียดการสั่งซื้อของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดส่งฟรีของเรา ค่าบริการจัดส่งสินค้าของท่านจะปรากฏขึ้นแบบแยกบรรทัดในหน้ายืนยันการสั่งซื้อก่อนที่ท่านจะสามารถยืนยันการสั่งซื้อของท่านได้


เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, ลบ หรือ เพิ่มพื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้าของเราโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดใดค่าขนส่งสินค้า

ยอดการสั่งซื้อ 3,000.00 บาทขึ้นไปไม่เสียค่าจัดส่ง (ยอดไม่ถึง 3,000.00 บาทคิดค่าจัดส่ง 200.00 บาททั่วประเทศ)

หมายเหตุ: สินค้าบางชนิดอาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติม โดยจะมีข้อมูลแจ้งไว้ที่หน้าสินค้านั้นๆ


วิธีการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จัดส่ง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีพนักงานส่งสินค้าจาก บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด ส่งสินค้าให้ถึงมือคุณ

ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่จัดส่ง
จะได้รับสินค้าทางไปรษณีย์ / บริษัทขนส่ง

บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด มีการบรรจุสินค้าที่ปลอดภัย มั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และหากเกิดความเสียหายจากการขนส่ง เรายินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที


ระยะเวลาในการจัดส่ง

ในกรณีที่พื้นที่จัดส่งสินค้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ท่านจะสามารถได้รับสินค้าภายใน 1 – 3 วัน โดยโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

และในกรณีเป็นลูกค้าต่างจังหวัด ท่านจะสามารถได้รับสินค้าภายใน 3 - 7 วันทำการ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย และ บริษัทขนส่ง

หมายเหตุ: ช่วงเวลาทำการจัดส่งสินค้าของ บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด  วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 17.30น.