Terms & Conditions


บทนำในการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัว, นโยบายคุกกี้และข้อตกลงอื่นๆทั้งหมด ของ บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด ท่านจะยอมรับความหมายของคำหรือข้อความดังต่อไปซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายไทย
      ก)    “ท่าน”, “คุณ” และ “ลูกค้า” หมายถึงท่านซึ่งเป็นบุคคลใดๆที่เข้ามาเยี่ยมชม, ใช้หรือซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทคจำกัด
      ข)    “บจก.เจ้าพระยาคอมพิวเทค”, “บริษัทเจ้าพระยาคอมพิวเทค”, “เจ้าพระยาคอมพิวเทค”, “ของเรา” และ “เรา” หมายถึง บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเราแล้ว เราจะถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและมีข้อผูกมัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้


การใช้เว็บไซต์ท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเราทั้งหมดต่อไปนี้ ทั้งในเวลาที่เยี่ยมชม, เข้าถึง และ ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และอาจมีผลกระทบกับกิจกรรมใดใดที่ท่านกำลังทำอยู่กับเรา ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดใดซึ่งได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ก่อนที่ท่านจะทำธุรกรรมทุกชนิดกับเรา การเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะมีผลผูกพันกับท่าน ดังนั้นท่านมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอบนเว็บไซต์ของเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากความเป็นส่วนตัวของท่าน มีความสำคัญอย่างยิ่งกับเรา ดังนั้นวิธีการเก็บและการใช้ข้อมูลของท่าน รวมถึงสิทธิบนข้อมูลของท่านทั้งทางฝั่งท่านและฝั่งเรา จะเป็นไปตามนโยบายต่อไปนี้

    -    ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ :เมื่อท่านเริ่มเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้


 • สำหรับทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลของท่านตามรายการต่อไปนี้
  • หมายเลข ไอพี                 
  • ประเภทบราวเซอร์
  • รหัสประเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา เราจะถามและเก็บข้อมูลของท่านรวมถึงข้อมูลอื่นๆตามรายการต่อไปนี้
  • ข้อมูลการลงทะเบียน : ชื่อ, อายุ, ที่อยู่เพื่อการจัดส่ง / ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี, เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์มือถือ, และอีเมลล์
   ข้อมูลการซื้อสินค้าของท่าน : ประวัติการซื้อของท่าน
 • สำหรับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาแผนกบริการลูกค้าของเรา บทสนทนาของท่านอาจถูกบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของเรา

  กรุณารับทราบว่าการบันทึกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของท่าน และเสียงบทสนทนาทางโทรศัพท์ ในส่วนงานบริการลูกค้าที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้ ดำเนินการเพื่อการปรับปรุง และยกระดับคุณภาพงานบริการของเรา โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย  -    การใช้ข้อมูลของท่าน : เราจะใช้ข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้


 • จัดการกระบวนการการสั่งซื้อ, การชำระเงินและการจัดส่ง
 • จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและยกระดับประสบการณ์การใช้ของลูกค้า ตัวอย่างเช่น การจัดทำรายการสินค้าอัตโนมัติเพื่อความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน
 • เพื่อจัดเตรียมการใช้เนื้อหาและโฆษณาที่เหมาะสมกับท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การวิจัยตลาด การจัดกิจกรรม และ การสื่อสาร
 • ตรวจจับและป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด
 • ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ปฏิเสธเราในการติดต่อไปหาตามกรณีที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด และจะไม่ถือว่าการการติดต่อกลับไปนั้นเป็นการละเมิดสิทธิสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายไทย


    -    การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน : เราจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากบุคคลหรือบริษัท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อของและบุคคลหรือบริษัทเหล่านั้น จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับภายใต้กฎหมายไทย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลลูกค้าอาจถูกเปิดเผยได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้


 • เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
 • ได้รับคำร้องจากตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบประเด็นที่น่าสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย
 • ได้รับการอนุญาตจากลูกค้า
 • วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางการตลาด
 • การโอนกิจการ    -    การใช้คุกกี้ :คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นจากเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมของท่าน โดยคุกกี้จะถูกส่งเข้าไปที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลของท่านได้และไม่ก่อให้เกิดการติดไวรัส คุกกี้มีประโยชน์ในการทำให้การซื้อสินค้าของท่านง่ายหรือสะดวกยิ่งขึ้นโดยการเรียกข้อมูลในอดีตของท่านกลับมา เช่น คุกกี้จะจดจำการเลือกภาษาที่ท่านใช้เมื่อครั้งก่อนหน้าถึงแม้ว่าท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ แต่เว็บไซต์ของเราอาจทำงานได้ไม่ราบรื่นเท่าไดนักหากปลดการใช้คุกกี้ ดังนั้นท่านจะต้องยอมรับการใช้คุกกี้ก่อนซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านไม่สะดวกในการใช้คุณสมบัติบางอย่างของคุกกี้ ท่านอาจเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บบราวเซอร์ของท่านได้

    -    ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน : เราใช้ระบบความปลอดภัยระดับสูงเพื่อที่จะมั่นใจว่าข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินของท่าน จะปลอดภัยเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน    -    การเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว   : เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดใดของนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดใดของนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งได้ประกาศลงบนเว็บไซต์แล้ว การเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะมีผลบังคับใช้ทันที    -    ข้อมูลเพิ่มเติม : หากท่านมีข้อสงสัยใดใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด
การลงทะเบียนท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านลงในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของเรา และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยข้อมูลที่ท่านให้หรือกรอกจะต้องตรงกับความเป็นจริง และถูกต้องเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อดำเนินการสั่งซื้อของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเกิดการเปลี่ยนแปลง ท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลของท่านในบัญชีของท่านทันที

บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ :


 • ไม่รับผิดชอบความเสียหายของตัวสินค้าหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการจัดส่งสินค้าไปแล้ว
 • ปฏิเสธการลงทะเบียนของลูกค้าใหม่ตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น
 • เปลี่ยนแปลง,ระงับหรือยุติการใช้บัญชีของท่านได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น
สินค้า, ราคาและค่าใช้จ่ายเนื่องจากเว็บไซต์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขตลอดเวลา เช่น ราคา ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าราคาสินค้าบนเว็บไซต์ในหน้าที่ท่านเลือกซื้อสินค้าและหน้าสรุปคำสั่งซื้อของท่านอาจแตกต่างกัน ดังนั้นราคาสินค้าที่ท่านจะต้องจ่ายจริงนั้นคือราคาสินค้าในขณะที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อหรือเมื่อท่านคลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”ในบางกรณี ราคาสินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์อาจผิดพลาดและสินค้านั้นๆอาจเป็นสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ เราถือว่าความผิดพลาดนั้นไม่ได้มีผลผูกพันกับเราและเราจะไม่ส่งสินค้าให้ท่านในราคาที่ผิด อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ท่านอย่างเร็วที่สุดโดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับราคา ที่ถูกต้องหรือยกเลิกการสั่งสินค้าที่ราคาผิดเหล่านั้น


รูปถ่ายบนเว็บไซต์เป็นเพียงรูปประกอบการขายสินค้าเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีความแตกต่างจากรูปที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์ค่าจัดส่งสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามคำสั่งซื้อสินค้า หรือการเลือกเลือกการจัดส่งของท่านกรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “การจัดส่งสินค้า” ด้านล่างการยอมรับคำสั่งซื้อเราจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านก็ต่อเมื่อท่านดำเนินการสั่งซื้อของท่านให้เสร็จสิ้นซึ่งรวมด้วยการสั่งซื้อ และการชำระเงิน
เราจะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน จนกว่าเราจะยอมรับคำสั่งซื้อของท่านและท่านดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้น
ก่อนที่เราจะทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน เราสามารถปฏิเสธการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามแต่ดุลยพินิจของเราด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้


 • กระบวนการการชำระเงินไม่สมบูรณ์
 • เกิดการขาดแคลนสต็อกสินค้ากะทันหัน
 • เกิดการผิดพลาดทางเทคนิค
 • คุณสมบัติของท่านไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
 • ในกรณีที่เราปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่าน พนักงานบริการลูกค้าของเราจะทำการติดต่อท่านอย่างเร็วที่สุดเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
การจัดส่งสินค้าเราจะทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้ารายละเอียดหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่านั้น ดังนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่อยู่ของท่านอย่างถูกต้องและชัดเจนเพราะเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าของท่านเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากที่อยู่ที่ท่านให้เกิดผิดพลาดขึ้นมา นอกจากนี้ท่านจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดใดที่เกี่ยวกับตัวท่านเองเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, ลบ หรือ เพิ่มพื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้าของเราโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดใดค่าบริการจัดส่งสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามรายละเอียดการสั่งซื้อของท่าน ถ้าหากรายละเอียดการสั่งซื้อของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดส่งฟรีของเรา ค่าบริการจัดส่งสินค้าของท่านจะปรากฏขึ้นแบบแยกบรรทัดในหน้ายืนยันการสั่งซื้อก่อนที่ท่านจะสามารถยืนยันการสั่งซื้อของท่านได้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ, มูลค่าสินค้าขั้นต่ำ หรือ เงื่อนไขอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของเราได้ตลอดเวลา  ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏอย่างชัดเจนระหว่างกระบวนการเช็คเอาท์ของท่านในกรณีที่เกิดการขาดแคลนสต็อกสินค้ากะทันหัน  เราจะทำการติดต่อแจ้งท่านก่อนที่จะทำการจัดส่ง โดยท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าท่านจะเลือกรับสินค้าทดแทน หรือ รับเงินของท่านคืนภายใน 14 วันสำหรับสินค้าที่ขาดแคลนเหล่านั้น โดยนับจากวันที่เราได้แจ้งเรื่องนี้แก่ท่านเมื่อสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงท่านแล้ว ความเป็นเจ้าของในสินค้านั้นๆจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นของท่านทันทีรวมถึงความเสี่ยงในการเสียหายหรือสูญหายของสินค้านั้นๆ ดังนั้นท่านมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบสินค้าของท่านในขั้นตอนของการรับมอบสินค้าในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการขนส่งล่าช้าหรือยกเลิกการขนส่ง  เราจะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายการจัดส่งใหม่อย่างเร็วที่สุด


การชำระเงิน (การโอนเงิน)สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินโดยการโอนเงิน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินหลังจากส่งคำสั่งซื้อตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เพื่อดำเนินขั้นตอนการชำระเงินให้แล้วเสร็จ (ท่านสามารถดูเงื่อนไขได้โดยไปที่ลิงค์ “วิธีการชำระเงิน” บนหน้าเว็บไซต์ของเรา จากนั้นไปที่ลิงค์ “การโอนเงิน”) ไม่เช่นนั้นแล้ว การจัดส่งของท่านจะถูกทำการยกเลิกโดยอัตโนมัติ  อย่างไรก็ตามประวัติการสั่งซื้อของท่านจะยังคงอยู่ในระบบของเรา  ท่านจะต้องติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราเมื่อเราได้รับหลักฐานการโอนเงินของท่านแล้ว  ท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการชำระเงินจากทางเรา


ความรับผิดชอบถึงแม้ว่าเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน แต่เราไม่สามารถรับประกันถึงความผิดพลาดใดใดที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ มีเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราที่เราไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ ดังนั้นแล้วเราจึงไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังนี้


 • เนื้อหาใดใดจากบุคคลที่ 3 ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา เช่น  ลิงค์, โฆษณา หรือ สปอนเซอร์
 • ไวรัสหรือข้อมูลใดใดจากภายนอกที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมของท่านที่กำลังดำเนินอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
 • ความเข้ากันไม่ได้ระหว่างเว็บไซต์และอุปกรณ์ของท่านทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • ปัญหาหรือความล่าช้าทางเทคนิคใดใดที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เว็บไซต์
นโยบายการคืนสินค้าบริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด ขอรับประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งให้ท่าน หากท่านต้องการคืนสินค้าที่สั่งด้วยเหตุผลใดใด ท่านสามารถแจ้งคืนและเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ท่านซื้อสินค้าซึ่งระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้สินค้าทุกชนิดที่ท่านขอคืนและเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขายใหม่ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าที่ท่านนำมาเปลี่ยนคืนจะสามารถเปลี่ยนคืนได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพของสินค้าด้วยในกรณีที่เราส่งสินค้าที่ไม่ครบหรือส่งสินค้าที่ผิดให้ท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบภายในวันที่ท่านได้รับสินค้าซึ่งระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินและเราจะทำการนัดหมายกับท่านเพื่อที่จะไปเก็บรายการสินค้าที่ไม่ครบหรือผิดคืน และส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องให้ท่านอย่างเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ไม่ครบหรือผิดเหล่านั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขายใหม่ ไม่เช่นนั้นแล้ว เราจะไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าของท่านเกิดการสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าเป็นความผิดพลาดจากบริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน


เรื่องทั่วไปข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นภายใต้กฎหมายไทย ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดใดที่เกิดขึ้นถือว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลไทยตามที่อยู่ที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกพบว่าเป็นโมฆะ, ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยหน่วยงานภาครัฐ  เนื้อหาในส่วนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งชอบด้วยกฎหมายและบังคับใช้ได้
เนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด มีการปกป้องโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถใช้ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อสั่งสินค้า, เพื่อการศึกษาหรือวัตถุประสงค์ใดใดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น  เราไม่อนุญาตให้ท่านนำเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราไปทำการปรับเปลี่ยน, คัดลอก, ทำซ้ำหรือแจกจ่ายและไม่อนุญาตให้ท่านนำเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัดในกรณีที่ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรามีส่วนที่ไม่ตรงกัน ภาษาไทยจะถูกใช้เป็นหลัก