Privacy Policy

บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากความเป็นส่วนตัวของท่าน มีความสำคัญอย่างยิ่งกับเรา ดังนั้นวิธีการเก็บและการใช้ข้อมูลของท่าน รวมถึงสิทธิบนข้อมูลของท่านทั้งทางฝั่งท่านและฝั่งเรา จะเป็นไปตามนโยบายต่อไปนี้

 -    ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ :เมื่อท่านเริ่มเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • สำหรับทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลของท่านตามรายการต่อไปนี้
  • หมายเลข ไอพี                 
  • ประเภทบราวเซอร์
  • รหัสประเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา เราจะถามและเก็บข้อมูลของท่านรวมถึงข้อมูลอื่นๆตามรายการต่อไปนี้
  • ข้อมูลการลงทะเบียน : ชื่อ, อายุ, ที่อยู่เพื่อการจัดส่ง / ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี, เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์มือถือ, และอีเมลล์
   ข้อมูลการซื้อสินค้าของท่าน : ประวัติการซื้อของท่าน
 • สำหรับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาแผนกบริการลูกค้าของเรา บทสนทนาของท่านอาจถูกบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของเรา

  กรุณารับทราบว่าการบันทึกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของท่าน และเสียงบทสนทนาทางโทรศัพท์ ในส่วนงานบริการลูกค้าที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้ ดำเนินการเพื่อการปรับปรุง และยกระดับคุณภาพงานบริการของเรา โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย


  -    การใช้ข้อมูลของท่าน : เราจะใช้ข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้

 • จัดการกระบวนการการสั่งซื้อ, การชำระเงินและการจัดส่ง
 • จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและยกระดับประสบการณ์การใช้ของลูกค้า ตัวอย่างเช่น การจัดทำรายการสินค้าอัตโนมัติเพื่อความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน
 • เพื่อจัดเตรียมการใช้เนื้อหาและโฆษณาที่เหมาะสมกับท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การวิจัยตลาด การจัดกิจกรรม และ การสื่อสาร
 • ตรวจจับและป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด
 • ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ปฏิเสธเราในการติดต่อไปหาตามกรณีที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด และจะไม่ถือว่าการการติดต่อกลับไปนั้นเป็นการละเมิดสิทธิสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายไทย

    -    การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน : เราจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากบุคคลหรือบริษัท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อของและบุคคลหรือบริษัทเหล่านั้น จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับภายใต้กฎหมายไทย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลลูกค้าอาจถูกเปิดเผยได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
 • ได้รับคำร้องจากตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบประเด็นที่น่าสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย
 • ได้รับการอนุญาตจากลูกค้า
 • วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางการตลาด
 • การโอนกิจการ


    -    การใช้คุกกี้ :คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นจากเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมของท่าน โดยคุกกี้จะถูกส่งเข้าไปที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลของท่านได้และไม่ก่อให้เกิดการติดไวรัส คุกกี้มีประโยชน์ในการทำให้การซื้อสินค้าของท่านง่ายหรือสะดวกยิ่งขึ้นโดยการเรียกข้อมูลในอดีตของท่านกลับมา เช่น คุกกี้จะจดจำการเลือกภาษาที่ท่านใช้เมื่อครั้งก่อนหน้า


ถึงแม้ว่าท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ แต่เว็บไซต์ของเราอาจทำงานได้ไม่ราบรื่นเท่าไดนักหากปลดการใช้คุกกี้ ดังนั้นท่านจะต้องยอมรับการใช้คุกกี้ก่อนซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านไม่สะดวกในการใช้คุณสมบัติบางอย่างของคุกกี้ ท่านอาจเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บบราวเซอร์ของท่านได้

    -    ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน : เราใช้ระบบความปลอดภัยระดับสูงเพื่อที่จะมั่นใจว่าข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินของท่าน จะปลอดภัยเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน


    -    การเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว   : เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดใดของนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดใดของนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งได้ประกาศลงบนเว็บไซต์แล้ว การเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะมีผลบังคับใช้ทันที


    -    ข้อมูลเพิ่มเติม : หากท่านมีข้อสงสัยใดใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด