ติดต่เรา

สถานที่ตั้ง

CHAOPHAYACOMPUTECH CO., LTD.
47/133-134 Kanjanaphisek Rd.
Bangkae Bangkok 10160 Thailand.

บริษัทเจ้าพระยาคอมพิวเทคจำกัด
47/133-134 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
กูเกิลแมพ
เบอร์โทรศัพท์
0 2 801 3843-6

แฟกซ์
0 2 801 3847
เวลาเปิด
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 17:30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ